Om behandlingen

Psykomotorisk terapi & afspænding

Nøgleord for min behandling er tid, rum og nærvær.

Jeg arbejder ud fra et helhedsorienteret menneskesyn og en overbevisning om, at krop og psyke hænger sammen.

Vi er eksperter i vores eget liv, men i perioder af livet, har vi brug for støtte og vejledning til at komme videre og genfinde vores ressourcer, og kroppens fysiske og psykiske balance.

Behandlingen i Afspændingsklinikken er en hjælp til selvhjælp. Jeg guider dig til en større kropsbevidsthed, så du bliver bedre til at lytte til din krops signaler i hverdagen. Behandlingen er effektiv til mange problemstillinger som f.eks:

  • - Stress og stressrelaterede symptomer
  • - Angst, uro og anspændthed
  • - Smerter og spændinger i muskler og led
  • - Særligt sensitive

Metoden i Afspændingsklinikken tager udgangspunkt i afspændingspædagogikken. Det der i dag er en profession bachelor uddannelse i Psykomotorik og Afspænding. Læs mere om min uddannelse og psykomotorisk terapi her: www.via.dkOm behandlingen

Samtale, behandling og øvelser er en effektiv metode til afhjælpe mange fysiske og psykiske problemstillinger.

Et behandlingsforløb i Afspændingsklinikken bliver altid tilrettelagt efter dine ønsker og behov. Jeg anbefaler som minimum 5-10 behandlinger, men færre behandlinger vil også have en gavnlig effekt.

Vi finder sammen ud af hvad der er bedst for dig , og hvordan du skal arbejde med at håndtere dine problemstillinger.

En behandling varer typisk 1 ½ time. Læs mere under priser.Samtalen

Sessionen starter med en samtale, hvor vi får en snak om årsagen til din henvendelse eller, hvordan det er gået siden sidst.

Samtalen vil være af både informerende og coachende karakter. Den kan hjælpe dig til en større forståelse og bevidstgørelse af dine symptomer, og det du sanser i din krop.

Samtale og dialog er også en central del af behandlings- og øvelsesdelen.

At sætte ord på det du mærker og sanser i kroppen, øger din kropslige bevidsthed, så du bliver i stand til at mærke og forstå din krops signaler.Kropsbehandling

Behandlingen er individuel og tager udgangspunkt i netop det, du kommer med. Den foregår på briks, og du er fuldt påklædt i løstsiddende tøj under behandlingen.

Formålet med behandlingen er gennem blide greb og stræk i muskulaturen, at få din krop til at genfinde sin naturlige spændingsbalance og sænke stressniveauet.

Den fysiologiske forskning har påvist, at berøring og afspænding øger mængden af hormonet oxytocin. Det bevirker at blodtrykket sænkes, niveauet af stresshormoner falder og det giver ro i nervesystemet, og ved smerter sænker det smerteniveauet.Øvelser

Øvelserne kan være både kropslige og mentale.

Formålet med øvelserne er at øge kropsbevidstheden. De giver dig mulighed for at mærke kroppens tyngdefornemmelse, spændthedsfornemmelse samt giver ro i nervesystem og åndedræt.

Du vil få vigtige afspændings- og åndedrætsøvelser , som kan hjælpe dig til at finde ro og hvile.

I øvelserne indgår der elementer fra afspændingspædagogikken, fysiopilates, yoga og mindfulness, afhængig af den problemstilling du kommer med.

Jeg arbejder med begreber som grounding, centrering, afgrænsning, som er teknikker der kan hjælpe dig i en travl og stresset hverdag.

Øvelserne er velegnet til mange problemstillinger – fysiske som psykiske. De er lette at gå til, og de kan udføres hjemme og på arbejdspladsen.

Sammen finder vi ud af hvad der er bedst for dig.